Phòng Nghỉ

JUNGLE BEACH NHA TRANG

Phòng mới 2019

Start form 500.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

 • DIỆN TÍCH: 30 m2
 • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
 • GIƯỜNG NGỦ: 02 giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT

Phòng Hut

Start form 500.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

 • DIỆN TÍCH: 20m2
 • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển/Vườn
 • GIƯỜNG NGỦ: 01 Giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT

Phòng Conventional

Start form 500.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

 • DIỆN TÍCH: 25 m2
 • HƯỚNG NHÌN: Hướng vườn
 • GIƯỜNG NGỦ: 1 giường Double 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT

Phòng Deluxe

Start form 600.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

 • DIỆN TÍCH: 30 m2
 • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
 • GIƯỜNG NGỦ: 01 giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT