Phòng Bungalow

JUNGLE BEACH NHA TRANG

Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow
Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow Phòng Bungalow
GIÁ CHỈ TỪ

500.000₫ /khách

Phòng Bungalow - JUNGLE BEACH NHA TRANG

JUNGLE BEACH NHA TRANG

CHI TIẾT PHÒNG
  • DIỆN TÍCH: 25 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng vườn
  • GIƯỜNG NGỦ: 1 giường Double 1,6m x 2,0m
TIỆN NGHI PHÒNG:
  • Updating...

* Ghi chú: Đổi sau

...

PHÒNG NGHỈ KHÁC:

Phòng mới 2019

Phòng mới 2019

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 02 giường 1,6m x 1.6m
CHI TIẾT
Phòng Deluxe hướng vườn

Phòng Deluxe hướng vườn

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 01 giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT