Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển

JUNGLE BEACH NHA TRANG

Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển
GIÁ CHỈ TỪ

1.000.000₫ /khách

Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển - JUNGLE BEACH NHA TRANG

JUNGLE BEACH NHA TRANG

CHI TIẾT PHÒNG
  • DIỆN TÍCH: 25 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 1 giường Double 1,6m x 2,0m
TIỆN NGHI PHÒNG:
  • Updating...

* Ghi chú: Đổi sau

...

PHÒNG NGHỈ KHÁC:

Phòng mới 2019

Phòng mới 2019

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 03 giường 1,6m x 1.6m
CHI TIẾT
Phòng Deluxe hướng vườn

Phòng Deluxe hướng vườn

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 01 giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT