Phòng Deluxe hướng vườn

JUNGLE BEACH NHA TRANG

Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn
Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn Phòng Deluxe hướng vườn
GIÁ CHỈ TỪ

1.000.000₫ /khách

Phòng Deluxe hướng vườn - JUNGLE BEACH NHA TRANG

JUNGLE BEACH NHA TRANG

CHI TIẾT PHÒNG
  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 01 giường 1,6m x 2,0m
TIỆN NGHI PHÒNG:
  • updating...

* Ghi chú:

Đang cập nhật

PHÒNG NGHỈ KHÁC:

Phòng mới 2019

Phòng mới 2019

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 03 giường 1,6m x 1.6m
CHI TIẾT
Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển

Phòng Deluxe Giường Đôi Nhìn ra Biển

  • DIỆN TÍCH: 25 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 1 giường Double 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT