Phòng Nghỉ

JUNGLE BEACH NHA TRANG

Phòng mới 2019

Start form 500.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 02 giường 1,6m x 1.6m
CHI TIẾT

Phòng Bungalow

Start form 500.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

  • DIỆN TÍCH: 25 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng vườn
  • GIƯỜNG NGỦ: 1 giường Double 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT

Phòng Deluxe hướng vườn

Start form 600.000₫ per day

JUNGLE BEACH NHA TRANG

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 01 giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT