Phòng mới 2019

JUNGLE BEACH NHA TRANG

Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019
Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019 Phòng mới 2019
GIÁ CHỈ TỪ

500.000₫ /khách

Phòng mới 2019 - JUNGLE BEACH NHA TRANG

JUNGLE BEACH NHA TRANG

CHI TIẾT PHÒNG
  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 02 giường 1,6m x 1.6m
TIỆN NGHI PHÒNG:
  • Updating...

Đang cập nhật ...

PHÒNG NGHỈ KHÁC:

Nhà tre

Nhà tre

  • DIỆN TÍCH: 25 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng vườn
  • GIƯỜNG NGỦ: 1 giường Double 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT
Phòng Deluxe hướng vườn

Phòng Deluxe hướng vườn

  • DIỆN TÍCH: 30 m2
  • HƯỚNG NHÌN: Hướng Biển
  • GIƯỜNG NGỦ: 01 giường 1,6m x 2,0m
CHI TIẾT